Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Uppsägning av plats

Fyll i och skicka in formuläret längre ned på sidan för att säga upp din plats på Musikskolan.

Observera att avanmälan måste vara skickad senast den 15 september respektive den 15 januari för att undvika terminsavgift. Kom ihåg att återlämna eventuellt hyrt instrument.

Musikskolans personuppgiftsbehandling

För att kunna bedriva och administrera verksamheten behöver Musikskolan i Borlänge kommun behandla sina elevers och vårdnadshavares personuppgifter. Den lagliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är att den är nödvändig för att utföra en syssla av allmänt intresse. Personuppgifterna lagras så länge den registrerade eleven är inskriven på musikskolan. Uppgifterna delas inte med tredje part. Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Vänd dig då till Kulturnämnden via kultur-fritidsnamnden@borlange.se . Om du har frågor kring Borlänge kommuns behandling av personuppgifter kan du kontakta kommunens dataskyddsombud på dataskyddsombud@borlange.se. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

 
Sidan senast uppdaterad