Dela sidan på sociala medier

Vem eller vilka vill du nominera till pedagogiska priset?

Ta chansen att nominera en eller flera kollegor till pedagogiska priset 2017.

Barn- och bildningsnämndens pedagogiska pris tilldelas personal, anställd inom kommunen som på ett betydande sätt har bidragit till barn/elevers utveckling och lärande samt högre måluppfyllelse.

Prissumman är 25 000 kronor och kan tilldelas såväl en enskild person som ett arbetslag. 

Följande har betydelse i arbetet med att utse vinnarna:

  • Antal som blivit berörda av personalens/arbetslagets arbete.
  • Om personalens/arbetslagets arbete haft avgörande betydelse för verksamhetens måluppfyllelse.
  • Om personalens/arbetslagets engagemang påverkat verksamheten utöver det vanliga arbetet.

Nominera ditt bidrag senast den 30 november

Förslag på pristagare med motivering, utifrån en eller flera av ovanstående aspekter, lämnas senast onsdagen den 30 november 2017 till barn- och bildningsnämnden via formuläret nedan eller via post till Barn- och bildningsnämnden, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge.

Nominera till pedagogiska priset 2017

Om pedagogiska priset

Barn- och bildningsnämndens pedagogiska pris tilldelas personal, anställd inom kommunen som på ett betydande sätt har bidragit till barn/elevers utveckling och lärande samt högre måluppfyllelse. 

Prispengarna kan, under 2018, användas till fortbildning och studiebesök för att ytterligare utveckla verksamheten och ge möjligheter till egen fördjupning eller vidareutveckling för enskild, arbetslag eller enhet.

En kommitté bestående av politiker, tjänstemän och fackliga företrädare utser pristagarna. Barn- och bildningsnämnden beslutar om vinnare i december 2017.

För mer information

För mer information eller frågor kontakta barn- och bildningsnämndens nämndsekreterare på telefon 0243-746 50 eller via e-post barn-bildningsnamnden@borlange.se

Sidan senast uppdaterad