Barn- och bildningsnämnden
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Pedagogiskt pris

Pedagogiska priset delas ut till personal i kommunen som på ett betydande sätt har hjälpt barn och elevers utveckling.

Priset delas ut av barn- och bildningsnämnden till en enskild medarbetare eller ett arbetslag i Borlänge kommun, som på ett betydande sätt har bidragit till barn och elevers utveckling och lärande samt högre måluppfyllelse. Prispengarna 25 000 kronor kan användas till fortbildning och studiebesök för att utveckla verksamheten och ge möjligheter till egen fördjupning eller vidareutveckling för enskild, arbetslag eller enhet.

En kommitté bestående av politiker, tjänstemän och fackliga företrädare utser pristagarna. Barn- och bildningsnämnden beslutar om 2017-års vinnare i januari 2018:

Pristagare utses utifrån:

  • Antal som blivit berörda av personalens/arbetslagets arbete.
  • Om personalens/arbetslagets arbete haft avgörande betydelse för verksamhetens måluppfyllelse.
  • Om personalens/arbetslagets engagemang påverkat verksamheten utöver det vanliga arbetet.

Vem tycker du ska få priset?

Nomineringsperioden för 2017-års pris är avslutad. Datum för nomineringar till 2018-års pris meddelas senare under året. 

Pristagare

Tidigare pristagare

2017 Högstadiets arbetslag på Ornäs skola

2016 Helena Hermansson, Mathias Ewaldsson, Åsa Olsson Toleransprojektet

2015 Anneli Wessman, lärare i svenska som andraspråk på Solängsskolan, Stefan Ericsson, lärare på Forssaklackskolanoch Daniel Fredriksson, lärare på Domnarvets skola.

2014 Patrik Steen, lärare bageri Hushagsgymnasiet

2013 Emma Källberg Asken

2012 Malin Steger,  Annelie Pettersson, Religionsfröknarna

2011 Skräddarbackens förskolor Matematikprojekt

Sidan senast uppdaterad