Dela sidan på sociala medier

Sommarskola 2018

Nu och fram till den 27 april är anmälan till årets sommarskola öppen! Genom att delta i sommarskolan får de barn och ungdomar som behöver chansen att uppnå eller komma närmare kunskapskraven och godkända betyg. De yngre barnen i årskurs fyra och fem är varmt välkomna att delta och ha roligt i sommarskolans fritidsaktiviteter.

Så går anmälan till

Mentor gör anmälan efter att du som vårdnadshavare har godkänt att ditt barn deltar i sommarskolan. Detta gäller elever i årskurs 6-9 samt Introduktionsprogrammen.

Anmälan till sommarskolans fritidsaktiviteter för barn i årskurs 4 och 5 ska göras av dig som  vårdnadshavare. Längre ned på sidan kan du läsa mer och hitta blanketter för anmälan och godkännande.

Sommarskola för grundskoleelever i Borlänge

I årets sommarskola är det mesta sig likt. Vi kommer att bjuda på en sprakande invigning och en minnesvärd avslutning - plus massor av lärande och skoj där emellan. Nytt för i år är den nya lag som innebär att kommunen är skyldig att erbjuda sommarskola till elever i årskurs åtta och nio. Denna del av sommarskolan ska och kommer att genomföras under två veckor direkt efter vårterminens slut.

Utöver den lagstadgade sommarskolan kommer Borlänge kommun liksom tidigare år att anordna en sex veckor lång sommarskola som även är riktad till elever i årskurs sex och sju samt på Introduktionsprogrammen. De uppskattade fritidsaktiviteterna har vi självklart kvar även i år!

Till dig som har barn i årskurs åtta och nio

Från och med 2018 finns en ny lag som innebär att Borlänge kommun är skyldig att erbjuda sommarskola till elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolans nationella program. Det betyder att elever som går i årskurs åtta och nio och som riskerar att inte nå minst betyget E i svenska, svenska som andraspråk, engelska och/eller matematik, ska erbjudas studier i sommarskola.

Genom den nya lagen har det alltså blivit obligatoriskt för kommunen att anordna sommarskola. Att delta i sommarskola är frivilligt för de elever som får erbjudandet, men när en elev blivit anmäld och tackat ja till en plats, gäller obligatorisk närvaro precis som i den vanliga skolan.

Minst 50 timmar under juni månad

Enligt den nya lagen ska berörda elever erbjudas minst 50 timmars (två veckor) studier i sommarskola. Om eleven redan deltagit i lovskola under exempelvis höstlov, sportlov och påsklov får dessa timmar räknas av. Skulle eleven ha deltagit i 50 timmars lovskola innan sommarskolans början, har kommunen möjlighet att erbjuda platsen till elev med färre antal timmar.

I lagen beskrivs också att sommarskola för elever i årskurs åtta och nio måste genomföras under juni månad. Eftersom den ordinarie terminen i år avslutas den 14 juni, startar sommarskolan direkt efter avslutningen, det vill säga den 18 juni.

Behov av ytterligare studier i sommarskola

De elever från årskurs åtta och nio som efter deltagande i den lagstadgade sommarskolan har behov av ytterligare studier för att nå kunskapskraven, är välkomna att fortsätta i den längre sommarskola som Borlänge kommun arrangerar på eget initiativ. Denna sommarskola är även öppen för elever från årskurs sex, sju och introduktionsprogrammen och pågår fram till den 27 juli.

Mer information

Mer information om Sommarskola 2018 läggs ut här successivt. Behöver du veta mer redan nu är du välkommen att höra av dig till Bitte Söderlind (rektor) via e-post: sommarskola@borlange.se.

Sommarskola för elever i årskurs 6-9 samt IM - så går anmälan till

Vilka elever får gå i sommarskolan?

Elever i grundskolans årskurs 6-9 som behöver extra tid för att nå kunskapskraven i något eller några av ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Till dig som är vårdnadshavare:

Du som är vårdnadshavare måste godkänna att ditt barn deltar i sommarskolan. Det gör du genom att fylla i en särskild blankett och lämna in den till barnets mentor.

Du får blanketten från ditt barns mentor om skolan rekommenderar att barnet deltar i sommarskolan. Blanketten finns också längst ned på den här sidan.

Lämna ifylld blankett till ditt barns mentor senast den 25 april.

Sommarskolans fritidsaktiviteter för barn i årskurs 4 och 5

Vilka barn får delta i sommarskolans fritidsaktiviteter (på förmiddagstid)?

Alla barn i Borlänge kommun som i juni går ut årskurs 4 eller 5 kan delta i sommarskolans fritidsaktiviteter. För att delta måste barnet vara anmält i förväg.

Till dig som är vårdnadshavare:

Du som är vårdnadshavare måste göra en anmälan till sommarskolans fritidsaktiviteter om ditt barn ska delta. Det gör du på en särskild blankett. Blanketten kan du få från barnets mentor på skolan eller skriva ut härifrån borlange.se (se längst ned på sidan).

Lämna ifylld blankett till ditt barns mentor senast den 25 april.

Sidan senast uppdaterad