Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Sommarskola 2019

Sommarskolan vänder sig till elever i årskurs 6-9 och Introduktionsprogrammen (IM) som behöver extra undervisning för att nå godkända betyg i matematik, svenska, svenska som andraspråk, engelska eller idrott/simning.

Anmälan senast fredag 31 maj

Sista anmälningsdag till årets sommarskola var fredagen den 31 maj. 

Skicka in blankett för att bekräfta anmälan

Innan sommarskolan börjar måste du som vårdnadshavare skriva på en blankett som en bekräftelse på anmälan. Ingen elev får börja på sommarskolan om inte blanketten är påskriven och inlämnad. Blanketten kommer hem via brev till de elever och vårdnadshavare som gjort en intresseanmälan. Lämna eller skicka blanketten till: 

Kamal Mahmoud
Humanistgatan 4
781 70 Borlänge 

 

Var och när?

Sommarskolan pågår i sammanlagt sex veckor; måndag - fredag 17 juni - 26 juli (vecka 25-30). Undervisning äger rum dels på Sopranen, dels på Hagagymnasiet. Här nedanför ser du vilken tid och plats som gäller, beroende på klass/ålder.  

År 6 & 7

Plats: Sopranen (Humanistgatan 4)
Tid: kl. 09:00 - 12:50

År 8 & 9

Plats: Hagagymnasiet
Tid: 08:30 - 14:30

IM

Plats: Hagagymnasiet
Tid: 11.40 - 15.10

Eleverna som går på sommarskolan får lunch varje dag. För att få komma in och äta får eleven ett nyckelband med en lunchkupong att visa upp vid ingången till matsalen.

Närvaroplikt

Det är frivilligt att anmäla sig till sommarskolan, men elever som är anmälda har också närvaroplikt. Personalen på sommarskolan kommer att anmäla frånvaro i Skola24 och informera vårdnadshavare om eleven inte kommer till skolan.

 

Planering och upplägg av undervisning

För att kunna planera och lägga upp undervisningen på bästa sätt, gör personalen en kartläggning av elevernas kunskaper inför sommarskolan. 

Kartläggning

Personal från sommarskolan kartlägger i förväg alla deltagande elever i år 8 och 9 för att se vad de behöver jobba med. Om det finns tid och möjlighet kan vi även elever i år 6,7 och IM kartläggas i de ämnen de ska få undervisning i. 

Elever i år 8 och 9 som är anmälda till sommarskolan men inte gjort någon kartläggning kommer att få göra det fredagen den 14 juni. 

Undervisning

Under sommarskolan kommer eleverna att få undervisning i matematik, svenska, svenska som andraspråk och/eller engelska. Elever som behöver öva på att simma för att nå godkänt betyg i idrott kommer också få möjlighet att göra det.

Undervisningen anpassas till elevernas kunskapsnivå. De som genomfört kartläggning kommer bland annat att få jobba med digitala övningar i programmet "My studyweb". Alla elever får möjlighet att jobba med datorer under skoldagarna, men datorerna får inte tas med hem. Alla får block, penna och sudd. 

Prövning

Elever som slutat år 9 och inte fått godkända slutbetyg i matematik, svenska, svenska som andraspråk eller engelska kan få gör en prövning för ett nytt slutbetyg. Personalen på sommarskolan avgör om en elev ska få göra en prövning, beroende på elevens kunskaper.

Vid en prövning gör eleven olika prov för att visa att den kan det den behöver kunna för att få ett godkänt betyg i år 9. En prövning sker i slutet av juni (vecka 26) och en till i augusti när skolan börjat igen. Elever i år 6, 7 och 8 kan inte göra en prövning.

Slutbetyg

De elever som gjort en prövning och klarat den får ett nytt slutbetyg för år 9. Det nya slutbetyget registreras så att det är aktuellt vid gymnasieantagning. 

 

Fritidsaktiviteter

I år organiseras fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i Borlänge genom Trevligt Lov - ett samarbete mellan kommunen och olika föreningar. Aktiviteterna är avgiftsfria - att delta är alltså gratis både för dem som deltar i sommarskolan och andra. När programmet är klart kommer det att publiceras på borlange.se. 

Till vissa aktiviteteter behöver man anmäla sig i förväg. Det görs genom att ta kontakt via e-post eller telefon (se kontaktuppgifter för respektive aktivitet). 

Sidan senast uppdaterad