Dela sidan på sociala medier

Studieförbund

Vill du lära dig något nytt? Studieförbunden i Borlänge erbjuder dig studiecirklar, kurser, föreläsningar samt medverkar i olika evenemang. Förbunden är en mötesplats för bildning och kultur.

Studieförbunden är till för dig som vill lära dig nytt och utveckla kunskaper och färdigheter inom till exempel språk, olika kulturformer, skapande och samhällsliv.

Studieförbundens verksamhet ska inte förväxlas med formell utbildning. Deltagandet i studieförbundens verksamhet är helt frivilligt. Som deltagare får du inga betyg, men kunskaper för livet.

Länkar till de 10 studieförbund som är godkända av Folkbildningsrådet finner du nedan.

Ansökan av bidrag

Studieförbund som har godkänts av Folkbildningsrådet och har verksamhet i Borlänge kan få kommunalt bidrag. Totalt fördelas 3,2 miljoner kronor under 2019.

Ansökan om bidrag ska vara Borlänge kommun tillhanda 30 april 2019. Ansökningsblankett finns längst ned på sidan. Tillsammans med ansökningsblankett ska följande dokument bifogas:

  • Verksamhetsberättelse 2018
  • Ekonomisk redovisning 2018
  • Kommunsammandrag (stuv), underskriven
  • Verksamhetsplan 2019

Vi ser gärna att ni skickar in er ansökan med bilagor via e-post:
gymnasie-arbetsmarknadsnamnden@borlange.se

Ansökan per post:
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
781 81 Borlänge kommun
Borlänge

Ansökan inskickad efter utsatt datum kan medföra att kommunbidrag uteblir.

Sidan senast uppdaterad