Dela sidan på sociala medier

Om Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning ges på gymnasial och grundläggande nivå. I Borlänge anordnas den kommunala vuxenutbildningen både i intern regi och i samarbete med externa utbildningsanordnare.

"Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Den som fått minst utbildning ska prioriteras." Skolverket

Kommunal vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning finns på grundläggande och gymnasial nivå. Sen den 1 juli 2016 är också svenska för invandrare (SFI) en del av kommunal vuxenutbildning.


Sidan senast uppdaterad