Miljönämnden
0243-740 00
Miljöinspektör - avfall
0243-740 00
Borlänge Energi
Kundservice
0243-730 00
Dela sidan på sociala medier

Hushållsavfall

Kommunen ansvarar för transport och slutligt omhändertagande av hushållsavfall. I Borlänge sköts denna hantering av Borlänge Energi på uppdrag av kommunstyrelsen. Miljönämnden utövar tillsyn över lagstiftningen inom avfallsområdet.

Avfallshanteringen i Borlänge regleras av renhållningsordningen som består av lokala föreskrifter samt en avfallsplan. Denna finns att ta del av på Borlänge Energis hemsida. Se länk nedan.

För anmälan om hemkompostering samt ansökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall finns särskilda blanketter som ska skickas till Miljönämnden.

Hushållssopor - hur ska jag sortera?


Sidan senast uppdaterad