Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Natur

Borlänge kommun ligger precis i gränslandet mellan norra och södra Sverige och Dalälven flyter genom kommunen. I Borlänge finns stora möjligheter att uppleva natur av många olika slag.

Och ville vi skryta och göra oss till, så kunde vi utbasuna: Du må önska dig vilken natur du vill – Vi ha alla naturer i Tuna!” – Författaren Harry Blomberg lovordade Borlänges natur vid invigningen av Domnarvets kommunalhus år 1936.

Borlänge kommun har en varierad natur med storslaget odlingslandskap, djupa skogar, älv och sjöar. Odlingslandskapet breder ut sig söder och öster om Borlänge tätort i form av Tunaslätten. Genom odlingslandskapet skär Dalälvens lummiga dalgång med branta raviner. Runt om Tunaslätten reser sig bergen och barrskogarna. De olika bergsområdena skiljs åt genom smala sänkor och på några håll finns brant stupande bergväggar. Bortom de gamla gruvbyarna Idkerberget och Tuna-Hästberg i sydost ruvar Gyllbergens skogsrike på södra Dalarnas största naturskogar. I den östra delen av kommunen ligger de stora sjöarna Ösjön och Runn med sina flikiga strandlinjer. 

För att utveckla bevara Borlänges natur för dagens borlängebor och kommande generationer krävs ett målmedvetet arbete. Som en del i detta arbete har Kommunen tagit fram ett planeringsunderlag för Borlänges natur. Med hjälp av underlaget kan kommunen i sin verksamhet arbeta ännu mer strategiskt med en hållbar utveckling och med att uppnå Sveriges miljömål. Läs planeringsunderlaget via denna länk

Naturreservat

I Borlänge kommun finns sjutton naturreservat. Åtta av reservaten sköts och ägs av Borlänge kommun.

Vandringsleder

I Borlänge kommun finns flera vandringsleder och naturstigar.  Lederna är markerade och några av dem kantas av informationsskyltar om natur och kulturhistoria längs vägen. Lederna har olika karaktär och lämpar sig för allt från söndagsutflykt till vardagsmotion och vildmarksäventyr.

Våtmarker

Borlänge kommun arbetar aktivt med att återskapa våtmarker.

Kommunens highland cattle

Kommunens intresse för att hålla betesdjur i egen regi föddes 1994 då Vassjöprojektet drogs igång.

Sidan senast uppdaterad