Plan- och markkontoret
0243-740 00
Biolog
Jakob Wallin
0243-74127
Dela sidan på sociala medier

Kommunens highland cattle

Kommunens intresse för att hålla betesdjur i egen regi föddes 1994 då Vassjöprojektet drogs igång.

Vassjön var på den tiden en helt igenväxt slättsjö som efter avverkningar av skog, röjningar, fräsning av rotfilt, bränning av gräs och förna samt grävning för att utöka vattenarealen, restaurerades till en slättsjö med öppna strandängar. Målet var att återskapa en attraktiv miljö för ett rikt växt- och djurliv. Ett viktigt led i detta arbete, och för att behålla öppenheten, var att hålla betesdjur på de återskapade strandängarna. De första betesdjuren av Skotsk höglandsboskap, Highland cattle, inköptes sommaren 1994. Några Borlängeföretag sponsrade dessa första inköp av djur.

De första områdena som brukades var strandängarna runt Vassjön och de gamla betesmarkerna på Häggenäsudden. 1997 nyttjades 35 ha mot det drygt dubbla 2009. Initiativtagare till Vassjöprojektet var Tunabygdens Fågelklubb, Miljökontoret, Borlänge kommun samt Stora Skog (nuvarande Bergvik Skog).

Vid Vassjön byggdes foderbord och ligghallar i form av arbetsmarknadsprojekt.

Sidan senast uppdaterad