Plan- och markkontoret
0243-740 00
Skoglig Biolog
Sofia Larson
0243-74541
Biolog
Jakob Wallin
0243-74127
Dela sidan på sociala medier

Frostbrunnsdalen

Frostbrunnsdalen är en brant och djup ravinbildning som har en lummig växlighet. Det är ett mycket omtyckt besöksmål, främst om våren. Då prunkar växtligheten och fågellivet sjuder.

Geologiskt intressant

Dalen når ett djup på cirka 20 meter. Den har bildats genom erosion som har underlättats av det höga grundvattnet. Det har blött upp jorden och gjort den lätteroderad. Jorden består av mycket finkorniga jordarter som heter finmo och mjäla. I dalens botten rinner det framträngande källvattnet upp i kraftiga flöden och mynnar så småningom i Tunaån.

Rikt växt- och djurliv

Frostbrunnsdalen är känd för sitt rika växt- och djurliv. Här växer mestadels en ren lövskog av gråal, björk, asp och hägg. Lövskogen har en frodig växtlighet på marken med bl.a. örter som älgört, kärrtistel, strätta och brudborste. Den lummiga grönskan drar till sig många fåglar, t.ex. rosenfink, härmsångare, törnsångare och näktergal. Fyra exklusiva fjärilsarter har påträffats här; nätåldrig parkmätare, springkornsfältmätare, gulryggig fältmätare och rotstreckad älvmätare.

Reservatsfakta


Bildades: 1978

Storlek: 31 ha

Läge: Reservatet ligger några hundra meter väster om Stora Tuna kyrka, ca 5 km sydväst om Borlänge.

Service: Stigar och rastplatser. Under sommartid finns det även ett café.

KartaSidan senast uppdaterad