Plan- och markkontoret
0243 - 740 00
Skoglig Biolog
Sofia Larson
0243-74541
Biolog
Jakob Wallin
0243-74127
Dela sidan på sociala medier

Terrängkörning

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige, och snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas.

Inom vissa områden är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud vid sidan av skoterlederna. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden.

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen. Om du bryter mot bestämmelserna kan du dömas till böter.

Terrängkörning i naturen med motordrivna fordon ingår inte i allemansrätten, det räcker heller inte att ha markägarens tillstånd och skoterleder får inte automatiskt användas för barmarkskörning. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för terrängkörning på barmark respektive snötäckt mark i informationsmateralet nedan. 


Sidan senast uppdaterad