Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

AB Stora Tunabyggen

Borlänge kommun äger och förvaltar det kommunala allmännyttiga bostadsbolaget AB Stora Tunabyggen.

Tunabyggen erbjuder hyresrätter. De hyr ut lägenheter, studentlägenheter, seniorlägenheter och lokaler. Tunabyggens kösystem bygger på ihopsamlade köpoäng. Många poäng ger chans till större valfrihet och fler erbjudanden på attraktiva lägenheter. Tunabyggens lägenhetsbestånd återfinns i de flesta stadsdelarna i Borlänge tätort, samt i kommunens mindre tätorter utanför centralorten. 

Du som redan bor hos Tunabyggen tillgodogör dig en köpoang per dag på din boendetid på nuvarande avtal. Din bostadskö borttages från den dag du skriver på uppsägningen av din lägenhet.

Du som är ny kund hos Tunabyggen får två köpoäng för varje dag du väntar efter att du gjort din kundanmälan. När du fått en bostad, fordonsplats eller förråd hos Tunabyggen nollställs dina tidigare köpoäng. När det gäller bostad så samlar du istället poäng på din boendetid.

Tunabyggen är en viktig aktör för att upprätthålla en hållbar bostadsmarknad gällande arbetet med bostadssociala frågor och miljöarbete.  För mer information se Tunabyggens hemsida 

Sidan senast uppdaterad