Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag .
Dela sidan på sociala medier

Tjärna

Övre Tjärna III

Bostadsområdet är beläget vid foten av Tjärnaberget och omfattar i en första etapp 25 tomter. Tomterna är byggklara.

Lediga tomter:

Adress Fastighetsbeteckning Areal Pris   
Hermelinstigen Kasper 4(res) 1222 305 500
Hermelinstigen Jesper 6(res) 1102 275 500

 

res = Tomten är reserverad

Fastigheterna inom Övre Tjärna III kommer att försörjas med fjärrvärme, tomterna ska anslutas till fjärrvärmenätet. För passivhus medges dock undantag från detta krav.

Tomterna är förberedda för fiberanslutning via AB Borlänge Energi.

Illustrationsplan, detaljplan, planbeskrivning, genomförande-beskrivning, PM samt karta över tomterna finns nedan


Sidan senast uppdaterad