Plan- och markkontoret
0243-740 00
Plan- och markchef
Linda Nilsson
0243-74023
Markingenjör
Linnéa Nilsson
0243-74180
Mark- och exploateringsingenjör
Annika Heggem
0243-74334
Dela sidan på sociala medier

Markanvisning

Vad innebär markanvisning?

Borlänge kommun arbetar aktivt med markanvisningar. Markanvisning betyder att en byggherre får under en viss tid och på vissa villkor ensam förhandla med kommunen om förutsättningarna att bygga inom ett markområde som kommunen äger. I samband med att kommunen ger markanvisning till en byggherre upprättas ett avtal för markanvisningen med byggherren för det aktuella projektet.


Sidan senast uppdaterad