Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Att använda massor

Om du vill återanvända överskotts- eller avfallsmassor vid en byggnation kan det krävas en anmälan till miljönämnden.

Att använda massor

Om du planerar att använda avfall/massor för anläggningsändamål, t ex för vägbyggnad, bullervall eller som utfyllnadsmaterial kan du vara skyldig att göra en anmälan till miljönämnden.

Sidan senast uppdaterad