Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Bygglov

När kommunen behandlar en ansökan om bygglov bedömer man om ett byggprojekt uppfyller de krav som finns. Kraven finns i första hand i detaljplaner, plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

Så här söker du bygglov eller gör en anmälan

Gör en ansökan om bygglov genom att fylla i någon av blanketterna som finns längst ned på sidan.

Du ska bifoga:

  • Teknisk beskrivning
  • Situationsplan
  • Kontrollplan (exempel på hur en sådan kan se ut finns nedan)
  • Planritningar
  • Fasadritningar
  • Sektionsritningar

Vilka ritningar som krävs varierar beroende på vad du ska göra. Noggranna och lättförståeliga ritningar underlättar vårt arbete och ser till att handläggningen av ditt ärende går smidigare.

Gör en teknisk beskrivning, antingen genom att fylla i vår blankett eller skriv en egen förklarande text om hur du tänkt bygga.

Fyll i anmälan om kontrollansvarig om sådan krävs.

Om en nyetablering ska ske på en obebyggd fastighet krävs oftast även att en nybyggnadskarta
beställs. Är du osäker kontakta bygg och kartkontoret. 

Ansökan lämnas till*:

Borlänge kommun, Bygg- och kartkontoret, 781 81 Borlänge.
Eller skickas digitalt till: kommun@borlange.se
Det går också bra att lämna in den direkt i receptionen i Palladium huset, Sveagatan 21.
Öppettider i receptionen är:
mån-fre 8-16.15 och stängt för lunch 12-13.

Bygganmälan

För vissa åtgärder som du inte behöver söka bygglov för, måste du göra en anmälan. Det innebär att du måste lämna in en anmälan till oss om du till exempel ska installera en eldstad i din bostad eller om du ska göra större inre ändringar i husets konstruktion eller planlösning.

Hur lång tid tar det?

När du lämnat in din ansökan eller anmälan så kommer denna att handläggas av någon av våra bygglovhandläggare. Hur lång tid detta kommer att ta är såklart väldigt olika från fall till fall.

Enligt plan- och bygglagen ska beslut i lovärenden lämnas inom tio veckor från att ansökan är komplett. Om det är ett komplicerat ärende kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor. I de vanligaste fallen brukar det ta 4-8 veckor.
Om din ansökan innehåller alla handlingar som krävs inkl. tydliga ritningar redan från början går handläggningen fortare.

När du är i kontakt med någon av våra bygglovhandläggare och har frågor om byggnation, är det bra om du kan uppge fastighetsbeteckning, ägare och/eller fastighetens adress. Du får då besked om det du vill göra är lovbefriat eller om du behöver söka bygglov, marklov eller rivningslov. Vi informerar även om åtgärden kräver tillstånd från någon annan myndighet.

 

 

*I samband med din ansökan ger du samtycke att vi samlar in namn- och företags-/Föreningsuppgifter för mätning av servicegrad. Informationen samlas in av bygg och kartkontoret, och det är Kommunstyrelsen, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge som är personuppgiftsansvarig. Vi delar dina uppgifter med Origo Group på uppdrag av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Origo Group kontaktar sökande part för servicemätning i syfte att Borlänge kommun ska få återkoppling i hur vi upplevs som myndighet. 

Samtycket är giltigt tills vidare. Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@borlange.se. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Sidan senast uppdaterad