Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Komplementbyggnader

En komplementbyggnad är en byggnad på tomten som inte sitter ihop med huvudbyggnaden. Det kan till exempel vara ett garage eller ett förråd. Den får inte dominera över huvudbyggnaden.

Komplementbyggnader kräver bygglov. Undantag är Friggebodar och Attefallshus.

Inom planlagt område är det detaljplanen som styr hur många, hur höga och hur stora komplementbyggnaderna får vara. Placeringen på tomten styrs också av detaljplanen.

Bor du inom sammanhållen bebyggelse krävs bygglov.

Bor du utanför sammanhållen bebyggelse får du som har en- och två bostadshus bygga komplementbyggnader om högst 50 kvadratmeter utan bygglov. De måste dock byggas nära bostadshuset och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte din granne ger sitt medgivande till det.

Om du är osäker kontakta gärna oss på kommunen.

Sidan senast uppdaterad