Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Adresser

Bygg- och kartkontoret ansvarar för belägenhetsadresser i kommunen samt ajourhållning av lantmäteriets adressdatabas.

Vid adressering i tätorterna används gatunamn med nummer och på landsbygden trakt- eller bynamn med nummer. 
 
Har du adressfrågor är du välkommen att kontakta oss.

Sidan senast uppdaterad