Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Plan- och markkontoret
0243-740 00
Plan- och markchef
Linda Nilsson
0243-74023
Bitr. Plan- och markchef
Gabriel Barrioz
0243-66431
Planingenjör
Chia Eriksson
0243-741 05
Planarkitekt
Mariam Ghasemi
0243-741 08
Planadministratör
Caisa Hjorth
0243-74124
Planarkitekt
Albin Grind
0243-74295
Planarkitekt
Axel Lindqvist
0243-22195
Planarkitekt
Marie Arkebäck
0243-222196
Dela sidan på sociala medier

Planer just nu

Här redovisar vi de planer som plan- och markkontoret arbetar med just nu.

Alla är välkomna att lämna synpunkter. Uppgifter om kontaktpersoner och om när och hur du kan lämna synpunkter finns i varje planärende.

Synpunkter, som ska registreras och följa ärendet, ska skickas till plan- och markkontorets gemensamma e-brevlåda, planmark@borlange.se

Godkänt planprogram för Jakobsgårdarna

Programmet syftar till att utreda förutsättningarna för bostäder, offentliga rum, skolor mm i stadsdelen Jakobsgårdarnas obebyggda delar.

Samråd om detaljplan för del av Jakobsgårdarna 3:16 m.fl. inom Jakobsgårdarna

Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Jakobsgårdarna 3:16 m.fl. har tagits fram av Borlänge kommun i september 2017. Planområdet är beläget i Jakobsgårdarna, drygt 1 km sydväst om Borlänge centrum. Planområdet omfattar delar av fastigheterna Jakobsgårdarna 3:11, Jakobsgårdarna 3:14, Jakobsgårdarna 3:16, Jakobsgårdarna 1:17 och Nygårdarna 14:5.

Detaljplan för Boken 1 m.fl., Maserskolan inom Bullermyren

Plan- och markkontoret har fått i uppdrag att upprätta detaljplan för Boken 1 m.fl., Maserskolan inom Bullermyren.

Samråd om detaljplan för Vasaparken, Hagalund 1:13 och 1:15 m.fl.

Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Hagalund 1:13 och 1:15 m.fl. har tagits fram av Plan- och markkontoret. Planområdet är beläget på grusparkeringen nordöst om Backarondellen, intill Vasagatan. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse i flerbostadshusform.


Sidan senast uppdaterad