Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Planer just nu

Här redovisar vi de planer som plan- och markkontoret arbetar med just nu.

Alla är välkomna att lämna synpunkter. Uppgifter om kontaktpersoner och om när och hur du kan lämna synpunkter finns i varje planärende.

Synpunkter, som ska registreras och följa ärendet, ska skickas till plan- och markkontorets gemensamma e-brevlåda, planmark@borlange.se

Godkänt planprogram för Jakobsgårdarna

Programmet syftar till att utreda förutsättningarna för bostäder, offentliga rum, skolor mm i stadsdelen Jakobsgårdarnas obebyggda delar.

Detaljplan för fastigheterna Solen 9 och 10 m.fl, vid Jaxtorget i Borlänge kommun

Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Solen 9 och 10 m.fl., vid Jaxtorget i Borlänge kommun har upprättats i januari 2018. Aktuellt område är beläget intill Jaxtorget inom stadsdelen Jakobsgårdarna i Borlänge.

Sidan senast uppdaterad