Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Planer just nu

Här redovisar vi de planer som plan- och markkontoret arbetar med just nu.

Alla är välkomna att lämna synpunkter. Uppgifter om kontaktpersoner och om när och hur du kan lämna synpunkter finns i varje planärende.

Synpunkter, som ska registreras och följa ärendet, ska skickas till plan- och markkontorets gemensamma e-brevlåda, planmark@borlange.se

Godkänt planprogram för Jakobsgårdarna

Programmet syftar till att utreda förutsättningarna för bostäder, offentliga rum, skolor mm i stadsdelen Jakobsgårdarnas obebyggda delar.

Ändring av del av detaljplan för del av Hytting 51:98 inom Gylle

Arbete pågår med att ta fram en ändring av del av detaljplan som möjliggör permanent bygglov för utökad parkering för boende inom brf Örjansgården.

Detaljplan för Vasaparken, Hagalund 1:13 och 1:15 m.fl. inom Hagalund

Ett förslag till detaljplan för bostäder m.m. har upprättats av plan- och markkontoret.

Sidan senast uppdaterad