Plan- och markkontoret
0243-740 00
Projektledare
Gustaf Karlsson
0243-75908
Dela sidan på sociala medier

Avslutat samråd om fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Kommunstyrelsen i Borlänge har beslutat ta fram en fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort. Nu finns ett förslag för samråd under tiden 8 februari – 5 april 2017.

Kommunstyrelsen i Borlänge har beslutat ta fram en fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort. Ett förslag har funnits för samråd under tiden 8 februari – 5 april 2017. Syftet med samrådet är att få synpunkter, ny kunskap och förslag så att den färdiga översiktsplanen blir ett bra beslutsunderlag för fortsatt planering.

Samrådet är nu avslutat, och det går inte längre att lämna synpunkter. Tack för alla synpunkter vi fått!

Vi kommer att redovisa en sammanfattning av de synpunkter som kommit in här på webben under maj månad.

Efter samrådet tar vi ställning till alla synpunkter som kommit in. Sen tar vi fram ett förslag som ställs ut under hösten 2017. Då kan man lämna synpunkter igen på det färdiga förslaget.

Du kan fortfarande läsa samrådsförslaget här: www.borlange.se/vaxer


Sidan senast uppdaterad