Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Livsmedelskontroll

All livsmedelskontroll ska vara riskbaserad, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig. Miljökontoret i Borlänge kommun kontrollerar omkring 400 livsmedelsföretag exempelvis dricksvattenproducenter, livsmedelsbutiker, restauranger, skolor och foodtrucks.

Miljökontorets inspektörer kontrollerar att livsmedelsföretagen tar sitt ansvar för att de livsmedel som säljs eller serveras är säkra och inte riskerar att göra konsumenten sjuk. 

Sidan senast uppdaterad