Miljöinspektör - dagvatten
miljokontoret@borlange.se
Dela sidan på sociala medier

Biltvätt

Biltvätt på gatan är skadligt för miljön. När du tvättar bilen på gatan, gårdsplanen, garageuppfarten eller liknande rinner vattnet med miljöskadliga ämnen ut i dagvattenbrunnar i området. Dessa brunnar är inte anslutna till något reningsverk utan det smutsiga vattnet rinner orenat ner i bäckar och åar i din närmiljö.

Alla som gör något som kan påverka hälsa eller miljö är skyldig att göra allt vad man kan för att förhindra skador i miljön eller på andra människors hälsa. Man är också skyldig att skaffa sig de kunskaper som behövs för att kunna förhindra skador på hälsa eller miljö. Det betyder i det här fallet att den som tvättar bilen ska se till att miljön inte tar skada av tvättvattnet.

Varför är det farligt?

I bilschampon och avfettningsmedel finns kemikalier som kan skada vattenlevande djur, även milda tvättmedel och såpa innehåller sådana ämnen. Avfettningsmedel innehåller dessutom ofta lösningsmedel som är skadliga för såväl människor som fiskar och andra vattenlevande djur. Förutom tvättkemikalier innehåller tvättvattnet olja och tungmetaller som bly, kadmium och krom från bilen. När man använder kemikalier är man skyldig att använda sådana som är så ofarliga som möjligt för hälsa och miljö. Använd därför gärna ett miljömärkt schampo eller avfettningsmedel. Även om man använder miljömärkta biltvättmedel ska inte tvättvattnet släppas direkt ut i naturen.

Istället för att tvätta på gatan

Tvätta istället bilen i en gör-det-själv-hall eller en automatisk biltvätt. Där kan man bättre ta hand om det miljöfarliga tvättvattnet eftersom avloppet är kopplat till en reningsanläggning. Dessutom har de ofta en återanvändning av vatten, vilket gör att förbrukningen av kemikalier och vatten minskar.

Tänk även på att

Lämna farligt avfall så som oljor, avfettningsmedel, lösningsmedel och liknande för ett säkert omhändertagande. Hushållen kan lämna sitt farliga avfall på Fågelmyra återvinningscentral eller hos Dala Specialavfall (DAKA) på Södra Backa industriområde.


Sidan senast uppdaterad