Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Dricksvatten

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att kontrollera att det har god kvalitet.

Dricksvatten är ett livsmedel och omfattas därmed av livsmedelslagstiftningen. Miljökontoret är kontrollmyndighet för dricksvattenproducenter i Borlänge. Miljökontorets avdelning för livsmedelskontroll utför kontroller genom inspektioner och provtagning.

Enskild vattentäkt

Många får sitt dricksvatten från en enskild vattentäkt. Den som har en egen brunn ansvarar själv för vattnets kvalitet. Socialstyrelsen har gett ut allmänna råd om vattenkvalitet och provtagning för enskilda vattentäkter. Även miljökontoret kan ge information om detta.

Vattnets kvalitet bör provas regelbundet, minst var tredje år. Analysen av vattenprovet bör utföras av ett laboratorium som är ackrediterat för de parametrar som provas.

Upplysningar om laboratorier kan man hitta på gulasidorna eller få av miljökontoret.

Socialstyrelsen har publicerat broschyrer om hur man anlägger och sköter sin brunn. Länkar till broschyrerna finns i länkar nedan.

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har också bra information om enskilda vattentäkter på sin webbplats. Länk finns nedan.

Kommunalt dricksvatten

I Borlänge finns två kommunala grundvattentäkter där vattnet tas upp direkt från Badelundaåsen.

Vattnet från kommunens allmänna anläggningar har bra kvalitet. Vid beredningen av vattnet tillsätts inga kemikalier. Borlänge Energi är huvudman för det kommunala dricksvattnet och ansvarar för att kvaliteten uppfyller lagstiftningens krav. Dricksvattnet provas regelbundet och man kontrollerar olika parametrar. Om brister upptäcks åtgärdar man dem. Miljönämnden kontrollerar att kommunens allmänna vattenanläggningar levererar dricksvatten som är hälsosamt och rent. Mer information om kommunalt vatten finns på Borlänge Energis webbplats.

Vad gör jag om mitt vatten blivit förgiftat eller missfärgat?

Har du frågor om eller klagomål på det kommunala dricksvattnet är du välkommen att kontakta miljökontoret eller Borlänge Energi.

Ny studie i Falun och Borlänge om dricksvatten och hälsa

Under hösten 2012 påbörjar Livsmedelsverket en studie, FalunBorlänge H2O, om dricksvatten och hälsa i Falu kommun och Borlänge kommun.

Syftet med studien är att ge bättre kunskap om stora förändringar i dricksvattenproduktionen påverkar konsumenternas hälsa. Studien ska öka kunskapen om hälsa generellt och om hur mycket vatten vi dricker dagligen.

FalunBorlänge H2O utförs av Livsmedelsverket i samarbete med Falu kommun, Borlänge kommun, Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten.

Sidan senast uppdaterad