Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Anslagstavla

Välkommen till kommunens officiella anslagstavla. På anslagstavlan publiceras bland annat information inför fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll och andra kungörelser.

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar, såsom justerade protokoll, innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras på anslagstavlan, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet. 

Tillkännagivande av sammanträdestider

Sammanträdestider

Fullmäktige sammanträder en gång varje månad. Sammanträdena är offentliga och måste tillkännages på en officiell anslagstavla en vecka före sammanträdet.

Enligt den nya kommunallagen från 1 januari 2018, är denna digitala anslagstavla vår officiella anslagstavla.

Sidan senast uppdaterad