Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Anslagstavla

Tillkännagivande av sammanträdestider

Sammanträdestider

Fullmäktige sammanträder en gång varje månad. Sammanträdena är offentliga och måste tillkännages på en officiell anslagstavla en vecka före sammanträdet.

Enligt den nya kommunallagen från 1 januari 2018, är denna digitala anslagstavla vår officiella anslagstavla.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten.

Till exempel om tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med kungörelser är att nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Justerade protokoll

Då ett protokoll anslås betyder det att det är justerat och att det finns möjlighet att överklaga. Möjlighet att överklaga finns i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • Fritidsnämnden 2018-06-19

  Protokollet från fritidsnämnden. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Kulturnämnden 2018-06-19

  Protokollet från kulturnämnden. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Barn- och bildningsnämndens antagningsutskott 2018-06-21

  Protokollet från barn- och bildningsnämndens antagningsutskott. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Barn- och bildningsnämnden 2018-06-13

  Protokollet från barn- och bildningsnämnden. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Kommunfullmäktige 2018-06-12

  Protokollet från kommunfullmäktige. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Sidan senast uppdaterad