Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Borlänge kommun valkansli
Dela sidan på sociala medier

EU-val 2019

Den 26 maj 2019 är det val till Europarlamentet. Förtidsröstningen startar 8 maj 2019.

Det är val till Europaparlamentet vart femte år, så kallat EU-val. Då väljer invånarna i Sverige och de andra EU-länderna vilka som ska representera dem i Europaparlamentet.

Så går EU-valet till

EU-valet (Europaparlamentsvalet) går till på liknande sätt som valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Genom valet avgörs vilka politiska partier och ledamöter som ska representera EU-ländernas invånare i Europaparlamentet. Ledamöterna i Europaparlamentet väljs för fem år i direkta val i medlemsländerna. 

Vem får rösta i EU-valet?

Du har rösträtt i Europaparlamentsvalet om du har fyllt 18 år och: 

  • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Kontakt

Valkansliet Borlänge kommun når du via valnamnden@borlange.se 

På valmyndighetens hemsida kan du läsa mer om hur allmänna val går till. 

Vi söker röstmottagare till EU-valet 2019

Den 26 maj 2019 kommer val till EU-parlamentet att hållas. Vi har många röstmottagare sedan tidigare val som gärna deltar även vid detta val men vi söker ytterligare ett antal röstmottagare som vill vara med och jobba för demokratin under valdagen.

Sidan senast uppdaterad