Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Tvärprofessionella HTL-team

I mars 2019 inleddes ett utvecklingsarbete med tvärprofessionella "HTL-team" vid två av Borlänge kommuns grundskolor. Bildningssektorns utvecklingsarbete syftar till att möta upp de behov som framkom i behovsanalysen från 2017 gällande social hållbarhet i Borlänge.

Jämlika förutsättningar när det gäller hälsa, trygghet och lärande ska vara prioriterade mål för det sociala hållbarhetsarbetet inom Borlänge kommun. Detta fattade kommunstyrelsen beslut om i maj 2018.

Syfte och mål med arbetet

De tvärprofessionella "HTL-team" som nu upprättats på olika nivåer inom bildningssektorn är ett utvecklingsarbete som påbörjats för att möta upp behoven och kommunens prioriterade mål. Förkortningen HTL står i sammanhanget för Hälsa, Trygghet och Lärande.

Genom att arbeta i en väl utvecklad samverkan stärks möjligheterna att hjälpa våra borlängebor att växa till självsäkra, kloka och trygga individer som klarar sig bra genom hela livet, från förskola och skola till ett liv i egenförsörjning med en god hälsa.

Hör bildningssektorns chef Lars Walter själv berätta om utvecklingsarbetet:

Tvärprofessionella "HTL-team" på skolan

Liselotte Malmberg, biträdande rektor på Nygårdskolan, berättar hur arbetet med tvärprofessionella "HTL-team" skiljer sig från tidigare arbetssätt på skolan.  

Högskolan Dalarna följer utvecklingsarbetet

Jessica Wide, forskare vid Högskolan Dalarna, berättar varför högskolan valt att följa utvecklingsarbetet med tvärprofessionella team i Borlänge. 

1000-kronorsloppet

Den här filmen inledde Barnrättsdagarna 2018. Den ger oss inspiration i vårt arbete och  ger en bild av vad vi jobbar för; att alla barn har rätt till jämlika uppväxtvillkor. 

Organisation

Organisationen består av bildningssektorns ledningsgrupp, HTL-team utvecklingsgrupp, HTL-team skola och HTL-team barn. Läs mer om deras ansvar och arbete.

Social hållbarhet

Kommunens övergripande mål och prioriteringar på området för social hållbarhet är en viktig utgångspunkt för bildningssektorns utvecklingsarbete.

Aktuellt

  • Lärandeseminarium för HTL-team

    Gemensamma lärandeseminarier är ett övergripande forum för våra olika HTL-team. Träffarna ger oss möjlighet att utbyta erfarenheter men är också ett tillfälle för kunskapshöjande insatser.

  • Borlänge kommun besöker Järvaveckan

    I utvecklingsarbetet för hälsa, trygghet och lärande (HTL) besöker några representanter från bildningssektorn Järvaveckan.

Sidan senast uppdaterad