Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Kommunala bolag

En del av den kommunala verksamheten bedrivs i bolagsform. Bolagsform är lämplig när det handlar om affärsverksamhet. Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv bolagen.

Borlänges kommunkoncern, som upprättar sammanställd redovisning, består av Borlänge kommun och helägda och delägda bolag och kommunförbund enligt nedanstående organisationsskiss:

 

Samtliga av Borlänge kommun delägda bolag och kommunförbund, ägarandel


• AB Dalaflyget 34 %
• Räddningstjänsten Dalamitt 39 % (2015)
• Visit Södra Dalarna AB 8,1 %
• Dala Airport AB 38,2 %
• IUC Dalarna AB 6,2 %
• Falun-Borlängeregionen AB 31,6 %
• Klippan Kompetenspartner AB 49 %

Helägda bolag

Borlänge Kommuns Förvaltnings AB

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borlänge kommun. Bolaget är moderbolag i kommunkoncernen med de helägda dotterbolagen enligt organisationsskissen ovan. Bolaget ska på övergripande nivå samordna de kommunala bolagens verksamhet. Motivet för kommunens ägande av bolaget är att ge kommunen en tydlig ägarroll vad gäller bolaget samt möjlighet till strategisk koordination för kommunplanering.

Organisationsnummer: 556572-5941

AB Borlänge Energi

http://www.borlange-energi.se/

Bolaget är ett helägt dotterbolag av Borlänge Kommuns Förvaltnings AB. I Borlänge Energikoncernen ingår förutom moderbolaget AB Borlänge Energi också det helägda dotterbolaget AB Borlänge Energi Elnät. Moderbolaget äger också 50 % i Lennheden Vatten AB och 50 % i Grundledningen HB samt 12 % i Bullerforsens Kraft AB. Koncernens verksamhet omfattar avfall, elhandel, elnät, fjärrvärme, stadsmiljö, kollektivtrafik, stadsnät samt vatten och avlopp. Koncernen ansvarar också för en avfallsanläggning och på uppdrag sköter bolaget även kommunens gator, vägar och grönområden.

Organisationsnummer: 556005-5385

AB Stora Tunabyggen

http://www.tunabyggen.se/

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borlänge Kommuns Förvaltnings AB. Bolaget är moderbolag i en koncern i vilka de helägda dotterbolagen Borlänge Studentbostäder AB och Tunabyggen Fastighets AB ingår. Koncernen ska producera, förvalta och erbjuda hyresrätter inom kommunen. Tunabyggen sköter också på uppdrag driften av lokalfastigheter som kommunen äger såsom skolor, förskolor, äldreboenden etc.

Organisationsnummer: 556084-0422

Fastighets AB Hushagen

http://www.hushagen.se/

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borlänge Kommuns Förvaltnings AB. Bolaget är moderbolag i en koncern i vilka de helägda dotterbolagen Fastighets AB Kunskapen, Fastighets AB Humanisten, Fastighets AB Badmästaren, Fastighets AB Kolvagnen, Fastighets AB Valsslipen samt det delägda (91 %) dotterbolaget Fastighets AB Tenoren i Borlänge. Koncernen ska främja näringsverksamheten i Borlänge kommun genom att tillhandahålla kontors- och industrilokaler till Borlänges företagare.

Organisationsnummer: 556143-7293

Maserhallen AB

http://www.maserhallen.se

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borlänge Kommuns Förvaltnings AB. Maserhallen har till uppgift att i Maserhallen bedriva vattenlek, bad, idrottsevenemang, träning, friskvård och rekreation mm. På uppdrag förvaltas byggnadens sporthallsdel.

Organisationsnummer: 556638-8970

Bolagsordningar och ägardirektiv 

Sidan senast uppdaterad