Ordförande Arbetsgivarutskottet
Lars Ivarsson (S)
070-3255860
Nämndsekreterare
Åsa Dahlstrand
0243-741 18
Dela sidan på sociala medier

Arbetsgivarutskottet

Arbetsgivarutskottet arbetar med frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen har det övergripande arbetsgivaransvaret för all personal.

Andra uppgifter för arbetsgivarutskottet är att tillse att arbetet med arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen sker i enlighet med lagstiftning och kommunens riktlinjer. Utskottet ansvarar även för uppföljningen av kommunens samverkansavtal och den strategiska personalförsörjningen.

Arbetsgivarutskottet har rätt att fatta beslut enligt gällande delegationsordning.
Arbetsgivarutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöter och ordförande väljs av kommunstyrelsen.

Ledamöter

Lars Ivarsson S ordförande

Sven Fernlund Skagerud MP vice ordförande
Anita Nordström S
Jonas Hillerström KD
Ann-Cathrin Löfwenhamn -

Ersättare

Birgitta Elfström S
Ola Brossberg S
Leif Lindström V
Agneta Nyvall M
Stefan Andersson SD
 

Protokoll

 


Sidan senast uppdaterad