Kommunstyrelsens ordförande
Jan Bohman (S)
0243-742 48
Nämndsekreterare
Johan Ohrzén
0243-737 10
Dela sidan på sociala medier

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet arbetar bland annat med frågor som avser kommunens verksamhet med särskild inriktning på ekonomifrågor och övergripande strategiska frågor kring den allmänna samhällsutvecklingen i Borlänge.

Andra uppgifter för arbetsutskottet är näringslivsutveckling, internationella frågor med särkskild inriktning på EU-frågor, stiftelseförvaltning och regionalpolitiska frågor. Arbetsutskottet är tillika kommunens krisledningsnämnd och boksluts- och budgetberedning.

Arbetsutskottet har rätt att fatta beslut enligt gällande delegationsordning.

Arbetsutskottet har fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöter och ordförande väljs av kommunstyrelsen.

Ledamöter


Jan Bohman S ordförande
Elina Brodén MP vice ordförande
Mari Jonsson S
Agneta Nyvall M
Ann-Cathrin Löfwenhamn -


Ersättare

Kenneth Persson S
Anita Nordström S
Leif Lindström V
Karin Örjes C
Stefan Andersson SD


Protokoll


Sidan senast uppdaterad