Kommunalråd
Leif Lindström (V)
0243-745 25
Nämndsekreterare
Åsa Dahlstrand
0243-741 18
Dela sidan på sociala medier

Serviceutskottet

Serviceutskottet arbetar bland annat med frågor inom fastighet, lokal, måltid, städ, IT och arkiv. Utskottet fullgör även de trafikuppgifter som avses i lagen (1978:244) om nämnder för vissa trafikfrågor.

Andra uppgifter för serviceutskottet är informationssystem och informationsteknologi, kollektivtrafik och kommunens behov av försäkringsskydd.

Serviceutskottet har rätt att fatta beslut enligt gällande delegationsordning.
Serviceutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöter och ordförande väljs av kommunstyrelsen.

Ledamöter


Leif Lindström V ordförande 

Ronny Beyer S vice ordförande
Mari Jonsson S
Monica Lundin L
Stefan Andersson SD
 

Ersättare

Ismail Shire S
Sven Fernlund Skagerud MP
Torbjörn Käck C
Ann-Cathrin Löfwenhamn -
Dan Eriksson OFA


Protokoll


Sidan senast uppdaterad