Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Kontakter

Borlänge kommun har ett servicecenter som tar hand om dina frågor eller synpunkter. Det finns flera kommunvägledare, som direkt tar hand om ditt ärende. Nedan hittar du telefonnummer och öppettider. Du kan även kontakta dina förtroendevalda politiker. Se länk längre ned.

Servicecenter

Telefon: 0243-740 00
Öppettider telefon: 8.00-16.30, måndag - fredag
E-post: kommun@borlange.se
Fax: 0243-745 50

Läs mer om hur servicecenter arbetar

Postadress

Borlänge kommun
781 81 Borlänge

Besöksadress

Reception i stadshuset:

Röda vägen 50, 781 81 Borlänge
Öppettider: 08.00-16.00
Karta över stadshuset

Reception i Palladium:

Sveagatan 21, 781 81 Borlänge
Öppettider: 08-12.00, 13.00-16.15

Stadshuset, Borlänge

Palladium, Borlänge

Kommunstyrelsen och nämnder :

Kommunens verksamhet
kommunstyrelsen@borlange.se
Allmänna frågor om hela kommunens verksamhet, planering, uppföljning och ekonomi.

Arbete, familj och stöd
arbetsmarknads-socialnamnden@borlange.se
Allmänna frågor om socialtjänst gällande individ- och familjeärenden. Till exempel försörjningsstöd, vuxenutbildning och integration.


Barn, skola, utbildning
barn-bildningsnamnden@borlange.se
Allmänna frågor om skolverksamhet som förskola, grundskola och gymnasieskola. Till exempel kommunala skolor och skolskjutsar.


Miljö, natur, livsmedel
miljonamnden@borlange.se
Allmänna frågor om miljö- och hälsoskydd. Till exempel livsmedelskontroller och naturvård.

Kultur
kulturnamnden@borlange.se
Allmänna frågor om kulturverksamhet. Till exempel bibliotek, musikskola och offentliga platser.

Sport, fritid, föreningar
fritidsnamnden@borlange.se
Allmänna frågor om fritidsverksamhet som sport och fritidsaktiviteter. Till exempel skötsel av fritidsanläggningar och bidrag till föreningar och organisationer.


Omsorg, äldre, funktionsnedsatta
omsorgsnamnden@borlange.se
Allmänna frågor om äldreomsorg och handikappomsorg. Till exempel daglig verksamhet, äldreboenden och hemtjänst.

Bygga och bo
byggnadsnamnden@borlange.se  
Allmänna frågor om planering av byggande i kommunen. Till exempel bygglov och kartor.

Dialog och synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på kommunens service. Här kan du också lämna idéer, synpunkter och frågor om webbplatsen borlange.se. När du skickar en fråga via formulären registreras din fråga som en allmän handling.

Sidan senast uppdaterad