Arbetsmarknads- och socialnämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50
Ordförande Arbetsmarknads- och socialnämnden
Kenneth Persson (S)
0243-746 15
Nämndsekreterare
Emma Andersson
0243-746 71
Dela sidan på sociala medier

Arbetsmarknads- och socialnämnden

1 januari 2013 bildades Arbetsmarknads- och socialnämnden med ansvar för sociala frågor, vuxenutbildning och arbetsmarknad.

Kommunen har det yttersta ansvaret för Borlängeborna och syftet med nämnden är att samordna insatser och service utifrån individens behov av stöd. Till exempel underlätta en snabbare etablering på arbetsmarknaden och därmed motverka bidragsberoende.

Arbetsmarknads- och socialnämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare som väljs av kommunfullmäktige proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti har fått i kommunvalet.

I Arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente kan du läsa om vilket ansvar och vilka befogenheter nämnden har.

Datum då arbetsutskott och nämnd sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

Ledamöter

E-postadresser ledamöter

Kenneth Persson S ordförande
Ulrik Bergman M 2:e vice ordförande
Nicklas Vidlund Bjurman MP 1:e vice ordförande
Lena Hjort Hultqvist S
Dêrsim Seyfettin Tekes S
Anna Ek S
Maslah Omar S
Ulla Nordlien S
Maud Nordfeldt Holmqvist V

Feasl Alyas M
Torbjörn Käck C
Sonja Johansson KD
Kjell Forslund SD
Kjell Mosell -
Ann-Cathrin Löfwenhamn -

Ersättare

Tarek Malak S
Eva-Lisa Borres S
Malin Stål S
Hanna Andersson S
Conny Karlsson S
Elina Brodén MP
Wiam Mohad V
Ernst Westergren OFA
Peter Henriksson M
Monica Grundin C
Jaro Potucek L
Merna Bakestani KD
Per-Erik Åkerström SD
Kent Forschner Hell SD
Kent Jansson SD

  
Protokoll


Sidan senast uppdaterad