Barn- och bildningsnämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50
Kommunalråd, ordförande Barn- och bildningsnämnden
Mari Jonsson (S)
0243-742 13
Nämndsekreterare
Emma Karlsson
0243-746 50
Dela sidan på sociala medier

Barn- och bildningsnämnden

Barn- och bildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, musikskola.

I barn- och bildningsnämndens reglemente kan du läsa om vilket ansvar och vilka befogenheter nämnden har.

Barn- och bildningsnämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare som väljs av kommunfullmäktige proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti har fått i kommunvalet.

De ärenden som skall behandlas av nämnden bereds av nämndens arbetsutskott som består av fem ledamöter inom nämnden. Rätten att fatta vissa beslut har delegerats till arbetsutskottet.

Datum då arbetsutskott och nämnd sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

Ledamöter  

E-postadresser ledamöter


Mari Jonsson S ordförande

Monica Lundin L 2:e vice ordförande
Håkan Karlsson S
Annakari Nilsson Berglund S
Thomas Gustafsson S
Anna Mårtensson S
Viktor Nordström S
Catrin Wallinder MP 
Robert Hellström M
Marianne Hagfeldt M
Lena Löfgren Berglund C
Stefan Andersson SD
Kent Stenberg SD
Ann-Cathrin Löfwenhamn -

Ersättare

Lina Andersson S
Urban Näslund S
Eva Sundqvist S
Roger Iversen S
Jeanette Antonsson S
Barbro Gossas MP
Britta Skoglund OFA
Irene Widlund Bjurman M
Jimmy Pasanen M
Per Larsson V
Sara Olsson C
Elin Åhman KD
Anders Fredriksson SD
Kent Jansson SD
Per-Erik Åkerström SD

 

Protokoll

 


Sidan senast uppdaterad