Fritidsnämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50
Ordförande Fritidsnämnden
Ola Brossberg (S)
Nämndsekreterare
Susanne Rindeskär
0243-743 59
Dela sidan på sociala medier

Fritidsnämnden

Fritidsnämndens främsta ambition är att skapa goda förutsättningar för ett brett och mångsidigt föreningsliv och att Borlänge också fortsättningsvis skall vara en etablerad arrangörsort av högklassiga nationella och internationella evenemang.

Fritidsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare som väljs av kommunfullmäktige proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti har fått i kommunvalet.

Datum då arbetsutskott och nämnd sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

Ledamöter

E-postadresser ledamöter

Ola Brossberg S ordförande
Per Hillerström OFA 1:e vice ordförande
Emil Åhman KD 2:e vice ordförande
Birgitta Elfström S
Christian Kaddik S
Prabakaran Rajasekaran MP
Carl Dehlbom V
Hardy Bergman M
Oscar Sjökvist C
Kent Forschner Hell SD
Kjell Mosell -
 

Ersättare

Mikael Karlsson S
Birgitta Andersson S
Tiina Jansson S
Nicole Skoglund OFA
Gugge Häglund MP
Dhifon Sheik Ali V
Lars I Karlsson M
Monica Grundin C
Boel Högberg L
Kjell Forslund SD
Raymond Johansson SD


 Protokoll


Sidan senast uppdaterad