Språktolknämnden
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50
Nämndsekreterare
Emma Karlsson
0243-746 50
Dela sidan på sociala medier

Språktolknämden i Dalarna

Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för Landstinget Dalarna, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Smedjebackens kommun, Säters kommun, Orsa kommun och Mora kommun med ansvar för språktolkförmedlingsverksamhet.

Borlänge kommun är värdkommun och verksamheten har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och ingår i dess organisation 

Borlänge kommun bedriver sedan mitten av 1970-talet språktolkverksamhet. Verksamheten är väl etablerad och fyller de kommunala förvaltningarnas behov av språktolkar.

Landstinget Dalarna har sedan många år varit en stor kund hos Borlänge kommuns tolkförmedling. För att kunna tillgodose Borlänge kommuns och Landstinget Dalarnas skyldighet att tillhandahålla tolkar för den enskildes kontakter med myndigheterna har en gemensam nämnd bildats.

En gemensam nämnd möjliggör ett långsiktigt arbete där god kvalitet på språktolkverksamheten samt tillgången till språktolkar blir lättare att bibehålla. Gemensam nämnd med Landstinget Dalarna för språktolkförmedlingsverksamhet består av 2 ledamöter och 2 ersättare som väljs av kommunfullmäktige. Datum då nämnd sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

Ledamöter

Kenneth Persson S vice ordförande
Sonja Johansson KD
 

Ersättare

Lena Hjort Hultqvist S

 

Protokoll


Sidan senast uppdaterad