Kulturnämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50
Ordförande Kulturnämnden
Rikard Rudolfsson (V)
070-2907694
Nämndsekreterare
Susanne Rindeskär
0243-743 59
Dela sidan på sociala medier

Kulturnämnden

Kulturnämnden har det yttersta ansvaret för verksamheterna inom kulturområdet.

Kulturnämndens uppgift är att inom givna ekonomiska ramar erbjuda kommunens invånare ett så rikt och allsidigt kulturutbud som möjligt. Det är bara biblioteksverksamheten som är lagreglerad.

Kulturnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare som väljs av kommunfullmäktige proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti har fått i kommunvalet.

De ärenden som skall behandlas av nämnden bereds av nämndens arbetsutskott som består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Rätten att fatta vissa beslut har delegerats till arbetsutskottet.

Datum då arbetsutskott och nämnd sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

Ledamöter

E-postadresser ledamöter


Rikard Rudolfsson V ordförande

Hans Björke S 1:e vice ordförande
Marianne Hagfeldt M 2:e vice ordförande
Ann-Cecilia Thenander S
Josef Erdem S
Ingrid Wahlbäck S
Ahmed Abdiqadir MP
Koppens Ingrid Eriksson C
Elisabet Wixby L
Tony Nyberg -
Bernt Danielsson -

Ersättare

Inga Bergman S
Kjell Eriksson S
Per Svantes S
Marianne Forslund OFA
Irene Widlund Bjurman M
Anne Röning MP 
Ewa Gustafsson V
Hans Nyström C 
Helene Emleton-Henricsson KD
Anders Fredriksson SD
Kent Stenberg SD


 Protokoll


Sidan senast uppdaterad