Miljönämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Palladium, Sveagatan 21
Kommunalråd, ordförande Miljönämnden
Elina Brodén (MP)
0243-737 03
Nämndsekreterare
Sandra Pettersson
0243-660 55
Dela sidan på sociala medier

Miljönämnden

Miljönämnden har myndighetsansvar inom miljö-och hälsoskyddsområdet som bland annat innebär kontroll av industrier, kemikalier, skolor och livsmedelsverksamheter.

Miljönämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare som väljs av kommunfullmäktige proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti har fått i kommunvalet.

De ärenden som skall behandlas av nämnden bereds av nämndens arbetsutskott som består av tre ledamöter inom nämnden. Rätten att fatta vissa beslut har delegerats till arbetsutskottet.

Datum då arbetsutskott och nämnd sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

Ledamöter

E-postadresser ledamöter


Elina Brodén MP ordförande 

Kerstin Rahm S 1:e vice ordförande
Daniel Johansson KD 2:e vice ordförande
Tommy Leppänen S
Anita Jernberg Hellsten S
Ingrid Norberg S
Germund Åcerclinth V
Anna Granlund M
Hans-Erik Matsson C
Martin Strid SD
Stefan Andersson SD

 

Ersättare

Fredrik Jansson S
Ingrid Lindahl S
Håkan Danielsson MP
Torbjörn Thalin OFA
Jonas Hagberg V
Bo Bjurman M
Tom Halldén C
Tony Abboud L
Raymond Johansson SD
Kaj Löfwenhamn -
 

Protokoll


Sidan senast uppdaterad