Miljönämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Palladium, Sveagatan 21
Kommunalråd, ordförande Miljönämnden
Elina Brodén (MP)
0243-737 03
Nämndsekreterare
Sandra Pettersson
0243-660 55
Dela sidan på sociala medier

Miljönämnden

Miljönämnden har myndighetsansvar inom miljö-och hälsoskyddsområdet som bland annat innebär kontroll av industrier, kemikalier, skolor och livsmedelsverksamheter. Miljönämnden ansvarar också för kommunens strategiska miljöarbete för en hållbar utveckling, energi- och klimatrådgivning samt naturvård.

Miljönämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare som väljs av kommunfullmäktige proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti har fått i kommunvalet.

De ärenden som ska behandlas av nämnden bereds av nämndens arbetsutskott som består av fem ledamöter inom nämnden. 

Datum då arbetsutskott och nämnd sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

E-postadresser ledamöter

Ledamöter


Elina Brodén (MP) ordförande

Tommy Leppänen (S) 1:e vice ordförande 
Daniel Johansson (KD) 2:e vice ordförande
Mia Magnusson (S)
Johan Håkansson (S)
Ingrid Norberg (S)
Tony Abboud (L)
Erik Walla (C)
Bernt Andersson (SD)
Stefan Andersson (SD)
Gunnel Fallgren (M)
Bo Bjurman (M)
Carl Delbom (V)

Ersättare

Kjell Eriksson (S)
Anita Jernberg Hellsten (S)
Ingrid Lindahl (S)
Siv Cederlund (S)
Mikael Morin (MP)
Arne Lissmats (L)
Lennart Sandström (C)
Benny Sjöblom (SD)
Raymond Johansson (SD)
Kerstin Borg (M)
Christer Navjord (M)
Anna Granlund (M)
Henrik Bergfeldt (V)

 

Protokoll

Protokoll

Sök protokoll för kommunfullmäktige, styrelse, nämnder och utskott i Borlänge kommun.

Sidan senast uppdaterad