Dela sidan på sociala medier

Överförmyndare

Överförmyndaren är lagreglerad genom bland annat föräldrabalken, äktenskapsbalken, ärvdabalken, förmyndarskapsförordningen samt även vissa internationella bestämmelser.

Överförmyndarens verksamhet är myndighetsutövning och ingriper på ett mycket påtagligt sätt i den enskilde individens liv. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Överförmyndare:

Ann-Britt Berggren (S)
ann-britt.berggren@borlange.se

Ersättare:

Peter Henriksson (M)

 

 

Sidan senast uppdaterad