Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan ansvarar för upphandling i de samverkande kommunerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Hedemora och Ludvika.

Undantaget från ansvaret är bland annat direktupphandlingar och byggentreprenader. Det gemensamma upphandlingscentret är lokaliserat till Ludvika.

Ledamöter

Leif Pettersson (S) ordförande, Ludvika
Mari Jonsson (S) vice ordförande, Borlänge
Mats Dahlberg (M) Falun
Fredrik Jarl (C) Gagnef
Mats Nilsson (S) Gustafs
Ola Gilén (S) Hedemora
 

Ersättare

Leif Lindgren (C) Ludvika
Anders Bringborn (M) Borlänge
Staffan Mark (FAP) Falun
Anders Bengtsson (KD) Gagnef
Tommy Andersson (M) Säter
Erik Nyström (M) Garpenberg
 
Sidan senast uppdaterad