Valnämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50
Ordförande Valnämnden
Bertil Stoltz (S)
Chef Nämndservice
Ylva Johansson
0243-665 62
Dela sidan på sociala medier

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för de allmänna valens genomförande - ordinarie val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet.

Valnämnden är den lokala valmyndigheten i kommunen och består av sex ledamöter och sex ersättare.

Kommunen är indelad i två valkretsar. En valkrets är ett geografiskt avgränsat område för vilket det skall väljas ledamöter till den beslutande församling som valet gäller. För val till Europaparlamentet utgör landet en valkrets.

Valnämnden ansvarar också för de extra val till riksdagen som beslutas av regeringen, som också beslutar vilken dag som skall vara valdag.

Ledamöter


Bertil Stoltz S ordförande

Hans Nyström C 1:e vice ordförande
Ulla Nordlien S
Catrin Wallinder MP
Lars-Erik Hammarqvist V
Irene Widlund Bjurman M
Kenneth Tjernberg SD

 

Ersättare

Olle Rydell S
Göran Tägtström S
Lars Jansson S
Josef Röning MP
Åke Eriksson L 
Krister Svensson KD
Kjell Forslund SD

 


Sidan senast uppdaterad