Valnämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50
Ordförande Valnämnden
Bertil Stoltz (S)
Chef Nämndservice
Jacob Sohtell
0243-736 61
Dela sidan på sociala medier

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för de allmänna valens genomförande - ordinarie val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet.

Valnämnden är den lokala valmyndigheten i kommunen och består av sju ledamöter och sju ersättare.

Kommunen är en valkrets. En valkrets är ett geografiskt avgränsat område för vilket det ska väljas ledamöter till den beslutande församling som valet gäller. För val till Europaparlamentet utgör landet en valkrets.

Valnämnden ansvarar också för de extra val till riksdagen som beslutas av regeringen, som också beslutar vilken dag som ska vara valdag.

Ledamöter


Bertil Stoltz S ordförande

Hans Nyström C 1:e vice ordförande
Ulla Nordlien S
Mikael Morin MP
Lars-Erik Hammarqvist V
Irene Widlund Bjurman M
Kenneth Tjernberg SD

 

Ersättare

Olle Rydell S
Göran Tägtström S
Lars Jansson S
Josef Röning MP
Åke Eriksson L 
Krister Svensson KD
Kjell Forslund SD

 

Protokoll

Sök protokoll för kommunfullmäktige, styrelse, nämnder och utskott i Borlänge kommun.

Sidan senast uppdaterad