Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Samhällsplanerare
Jonas Fellström
0243-74303
Dela sidan på sociala medier

Tätortsstatistik

Statistiska Centralbyrån, SCB, gör vart femte år nya avgränsningar av rikets alla tätorter. För att få benämningen tätort krävs en sammanhängande bebyggelse med högst 200 m mellan husen och minst 200 invånare.

Av SCB:s tätortsstatistik daterad 2016-12-31 framgår att Borlänge, Romme, Norr Amsberg, Repbäcken, Idkerberget, Halvarsgårdarna, Ornäs och Torsång klassificerats som tätorter.
 
Tätorter i Borlänge 2016
 
Tätort Antal invånare
Borlänge 42502
Romme  1716
Ornäs 1106
Torsång 730
Halvarsgårdarna 322
Idkerberget 244
Norr Amsberg 240
Repbäcken 234

Sidan senast uppdaterad