Almedalen - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Borlänge i Almedalen

Borlänge kommun deltar i samtal och kunskapsutbyten inom industri- och infrastrukturfrågor, bostadsbyggande, kompetensförsörjning och skolutvecklingsfrågor under Almedalsveckan.

Almedalsveckan pågår 1– 8 juli i  Visby på Gotland.

– Det är faktiskt inte för att påverka väljarna som Borlänge kommun åker till Almedalen utan för att påverka makthavare av olika sätt, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Genom att vara på plats vill vi vara en del av den nationella debatten, lära av andra och bidra med våra erfarenheter och kunskaper.

– Vi är många som åker till Almedalen med en stenhård tro på att vi faktiskt kan göra skillnad och att det är en god investering för Borlänges del att befinna sig i Almedalen. Vi är många som ska göra vårt allra allra bästa i Almedalen, säger Åsa Granat, kommundirektör.

Det här ska vi göra

Borlänge passerade 52 000 invånare i början av året. I takt med att staden växer vill vi visa vilka möjligheter som finns i vår kommun. Möten är bokade för träffa aktörer som är intresserade av att utveckla och investera i Borlänge. I många kommuner har bostadsbyggande minskat det senaste året, men inte i Borlänge. 

Vi är också inbjudna att delta i seminarier för att exempelvis prata om lärarutbildningskontraktet och vårt deltagande i Tillitsdelegationens arbete. Lärarutbildningskontraktet är ett samarbete med Högskolan Dalarna, där lärarstudenter kan studera och jobba samtidigt med lön. Tillitsdelegationen har ett uppdrag av regeringen hur man kan förändra styrningen och öka tilliten hos myndigheter och kommuner, för att kunna erbjuda bättre service till medborgarna.

Vi deltar i 

Vi är en del av Region Dalarnas och Inframs seminarier, samtal och paneldebatter.

Infram

Inframs - partnerskap för infrastruktur, har i uppdrag att sätta fokus på frågor som rör infrastrukturen i Bergslagsregionen och viktiga stråk med koppling till Bergslagen.

Länkar till Almedalarna och Inframs program finns längre ner på den här sidan.

Almedalarna

Almedalarna är Region Dalarnas nätverk tillsammans med dalakommunerna. Fokus är att  gemensamt stärka bilden av boende, näringsliv och utvecklingsmöjligheter i regioner och kommuner utanför storstadsområdena i allmänhet och Dalarna i synnerhet.  

Följ Almedalarna på Borlänge bibliotek!

Kan du inte vara på plats i Almedalen? Se AlmeDalarnas seminarier och passa på att ställa dina frågor till deltagarna på plats i Visby. 

När: klockan 09.00–17.30, måndag 2 juli.
Plats: Mellanrummet på Borlänge bibliotek (OBS! använd ingången från Sveatorget klockan 09.00–12.00).

Se detaljerat seminarieprogram för AlmeDalarna.

Följ AlmeDalarnas seminarier (Youtube).

Nyheter

Borlänge i Almedalen

Urval av seminarier som Borlänge kommun deltar i under Almedalsveckan. 

Måndag 2 juli

Seminarium: Löser vi lärarbristen genom att anställa studenter?
Tid: 12.00–13.00 
Medverkar från Borlänge kommun: Mikael Fältsjö, gymnasiechef.

Seminarium:  Skolsegregation och lärarbrist – hur arbetar vi för att skapa en likvärdig skola för alla?
Tid: 13.30–14.30 
Medverkar från Borlänge kommun: Mikael Fältsjö, gymnasiechef.

Tisdag 3 juli

Seminarium:  Inköpscentralernas betydelse för den framtida offentliga affären
Tid: 08.00–09.00
Medverkar från Borlänge kommun:  Mari Jonsson, kommunalråd/vice ordförande upphandlingscenter. 

Onsdag 4 juli

Seminarium: Vi vill ha tillitsbaserat ledarskap – Men hur styr vi?
Tid: 10.30–11.30
Medverkar från Borlänge kommun: Åsa Granat, kommundirektör.

Torsdag 5 juli

Seminarium: Tjälskott, skrytobjekt och klyftorna mellan stad och land
Tid: 10.00–11.00 
Webbsändning: Infram
Medverkar från Borlänge kommun: Ronny Beyer, byggnadsnämndens ordförande.

Seminarium: Infrastrukturens betydelse för exportindustrin – en fråga för hela landet?
Tid: 13.00–14.00
Webbsändning: Infram
Medverkar från Borlänge kommun: Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande. 

Almedalarna

Klicka på bilden för att komma till Almedalarnas webb.

Infram

Klicka på bilden för att komma till Inframs webb.

Tillitsdelegationen

Borlänge är en av 12 kommuner som deltagit i Tillitsdelegationens arbete om hur man kan minska byråkrati och detaljstyrning hos myndigheter och kommuner.

Sidan senast uppdaterad