Kommunikatör
Madelene Håll
0243-73 741
Dela sidan på sociala medier

”Borta bra men hemma bäst”

Framtidens boende för äldre var i fokus för workshopen ”Borta bra men hemma bäst”, där inventeringen av tillgängliga flerbostadshus i Borlänge kommun presenterades.

Om mindre än 30 år kommer var fjärde svensk att vara 65 år eller äldre. Inom några decennier kommer dessutom antalet personer som är 80 år och äldre att fördubblas. Som ett av flera initiativ för att möta utvecklingen och nya behov, har Borlänge kommun bland annat beställt en utredning om tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet. 

– De äldre är viktiga i bostadsplaneringen och vi behöver fler tillgängliga bostäder för att möta behoven hos de äldre. Det finns en ökad efterfrågan att bo kvar hemma längre och vi behöver göra det enklare att välja rätt boendeform, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Utredningen redovisades för kommunala politiker och tjänstemän, byggföretag, fastighetsägare, samt pensionärsråd och handikappråd som deltog i workshopen. Kartläggningen visar att bara en tredjedel av lägenheterna i Borlänge är tillgängliga med rullstol, men att det med enkla åtgärder skulle kunna öka till närmare hälften. 

– Workshopen är ett tillfälle för oss att enas om hur vi ska använda underlaget och vad som ska prioriteras. På andra orter där utredningen har genomförts har det visat sig att trycket på äldreomsorgen minskat genom åtgärder som tillgängliga bostäder anpassade för äldre, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det är en fråga som rör hela kommunen och kräver nära samverkan mellan flera aktörer.

– Vi arbetar för att stärka samarbetet med olika intresseorganisationer och se till att Borlängeborna får möjlighet att påverka visionen kring hur äldre- och omsorgsboenden ska se ut, säger Anita Nordström (S), omsorgsnämndens ordförande. 

 

Kontaktpersoner

Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen
E-post: jan.boman@borlange.se
Tel: 070-238 71 26  

Anita Nordström (S), omsorgsnämndens ordförande
E-post: anita.nordstrom@borlange.se
Telefon: 072-544 88 54