Kommunikatör
Madelene Håll
0243-73 741
Dela sidan på sociala medier

Ett steg närmare en hållbar och innovativ stadsdel

Kommunstyrelsen i Borlänge har godkänt planprogrammet för den nygamla stadsdelen Jakobsgårdarna. Det innebär att arbetet med att utveckla en modern, hållbar och klimatsmart stadsdel forsätter.

Syftet med planprogrammet har varit att föreslå hur markreserven i stadsdelen ska användas för bostäder, skolor, gång- och cykelvägar, grönområden, odling med mera. 

– Området har stor potential, det ligger centralt och kan inrymma cirka 1 200 bostäder. Genom att länka samman den med omgivande stadsdelar, i synnerhet Framtidsdalen, kan vi utnyttja dess resurser ännu bättre. Nu kan vi gå vidare med att ta fram detaljplaner och kvalitet- och hållbarhetsprogram för stadsdelen, säger Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen. 

Planprogrammet var på samråd 25 april-26 maj, där Borlängebor har haft möjlighet att ta del av planerna och tycka till om hur den utvidgade stadsdelen i västra Borlänge ska utformas. Synpunkter som kom in under samrådet har kommenterats och justeringar har arbetats in i ett reviderat plan­programmet. 

– Det är grundläggande för oss att Borlängeborna blir delaktiga i frågorna om hur Borlänge som stad ska växa och utvecklas. Det kommer finnas fler möjligheter att lämna synpunkter när det är dags att presentera detaljplanerna, säger Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Arbetet med planprogrammet har pekat på vikten av att inkludera angränsande områden och att med tydliga, koncentrerade gång- och cykelstråk koppla samman staden. Mellan Jakobsgårdarna och centrum finns Framtidsdalen som mest innehåller arbetsplatser och som är svår att hitta igenom som gående eller cyklist.

– Det har blivit tydligt att vi behöver bredda arbetet med hur vi ska kunna genomföra de hållbara idéerna som finns i planprogrammet. Bland annat Framtidsdalen roll som resurs för utbildning, arbete och service och för sambanden för boende och verksamma till Jakobsgårdarna för att göra stadsdelen mer levande, säger Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen. 

I Framtidsdalen finns bland andra Högskolan Dalarna, Dalarna Science Park och Byggdialog Dalarna. Alla med intresse för utbildning, forskning och utveckling. Samtliga har även anslutit sig till Citylab Action 2017, ett program för hållbar stadsutveckling, och varit ett stöd i det arbetet. Med kopplingen och närheten till Högskolan, Science Park och Byggdialogen öppnar sig ytterligare ett scenario för stadsutveckling och hållbart byggande i området.

– Det är intressant att vi kan koppla forskning, utveckling och utbildning till planerna på vad och hur det ska byggas och erbjuda en arena med testbäddar för forskning och innovation, säger Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen. 

Planprogrammet för Jakobsgårdarna och stadsutvecklingsprojekt Jakobsdalen (Framtidsdalen och Jakobsgårdarna) intresserar utöver Högskolan Dalarna även andra lärosäten i landet. Bland annat KTH, Stockholm som kan leda till FoU-projekt kring stadsbyggande och dess sociala och segregerande/integrerande konsekvenser. 

 

Kontaktperson

Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen
E-post: jan.bohman@borlange.se    
Telefon 070-238 71 26  

Fakta: planprogram Jakobsgårdarna

Planprogrammet var på samråd 25 april till–26 maj 2017. Borlängebor har kunna ta del av programmet på Palladium (vid Sveatorget), webbsidan borlange.se och besöka öppet hus i Jakobs kapell under fyra tillfällen. Arbetet har bedrivits brett och med medverkan från alla sektorer och bolag i kommunen samt med boende och verksamma i området. En hållbar och klimatsmart stadsutveckling med särskild vikt vid sociala samman­hang blev tidigt målet för arbetet.

I den nya delen av Jakobsgårdarna föreslås bland annat en skola för årskurserna 6-9, förskolor, sport­hall, en stadsdelspark med kretsloppshus för praktiskt lärande om hållbarhetsfrågor som energi, vatten, material, avfall och transporter. En tydlig koppling till det faktum att Borlänge vuxit fram på åkermark är att odling i nya och experimentella former föreslås i den i övrigt moderna stadsdelen. Här finns också en vilja att skapa intressanta befolkade stråk och mötes­platser med kopplingar till angränsande stadsdelar och till centrum.