Kommunikatör
Madelene Håll
0243-73 741
Dela sidan på sociala medier

Förnyat planuppdrag för Vasaparken

Borlänge fortsätter arbetet med att förtäta staden, med närhet till bostäder, arbetsplatser och kommunikationer.

Plan- och markkontoret får ett förnyat planuppdrag för området mellan Vasagatan, Backarondellen och Jussi Björlings väg. I första hand handlar det om nya bostäder. Området ligger vid Backarondellen och är synligt från våra större genomfartsvägar som för besökare till Ikea, Norra Backa och Kupolens handelsområde. 

– Det är en viktig uppgift för stadsbilden och det moderna Borlänge att platsen bebyggs med en byggnad som blir ett landmärke med kvalitet och matchar de omgivande byggnadernas formspråk, säger Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen. 

Planuppdraget för platsen fick plan- och markkontoret i maj 2014 och detaljplanen har bland annat stora utmaningar med buller. I det förnyade planuppdraget kan nya riktvärden för buller implementeras. För bostäder upp till 35 kvm höjs bullernivån från 60 dBA till 65 dBA. För bostäder större än 35 kvm höjs riktvärdet från 55 dBA till 60 dBA. 

Kontaktperson 

Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen
E-post: jan.bohman@borlange.se    
Telefon 070-238 71 26