Kommunikatör
Madelene Håll
0243-73 741
Dela sidan på sociala medier

Galaxen kan bli nytt kulturhus

Borlänge kommun ser nu över möjligheterna att köpa Galaxen, för att kunna skapa ett framtida kulturhus där.

Sedan 2014 har Borlänge kommun utrett placeringen av ett nytt kulturhus i centrala Borlänge. Behovet är stort – många kulturverksamheter saknar idag fungerande lokaler och de kreativa och kulturella verksamheterna är viktiga både för Borlänges och hela Dalarnas fortsatta utveckling.

Nu har en avsiktsförklaring tecknats som innebär att Borlänge kommun inleder förhandlingar om ett eventuellt förvärv av fastigheten Galaxen under hösten 2017.  

 Om Galaxen nu visar sig vara lämplig att utveckla till ett kulturhus,  kan kommunen komma att köpa fastigheten. Det skulle vara ekonomiskt fördelaktigt och ge oss möjlighet att komma ett steg närmare det kulturhus vi drömmer om, säger Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen.  

Galaxen ägs idag av Folkets Hus i Borlänge ekonomisk förening. Nuvarande hyresgäster är bland andra Quality Hotel Galaxen och 2047 Science Center (f d Framtidsmuséet). De påverkas inte av ett eventuellt ägarbyte, då befintliga hyresavtal fortsätter gälla.

– Vi ser också Galaxen som ett intressant fastighetsutvecklingsprojekt. Kommunen äger redan marken omkring och det ger oss nya förutsättningar att utveckla hela området till en mer levande stadsdel i centrala Borlänge, kanske i samarbete med externa intressenter, menar Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Nu inleds förhandlingar om fastigheten och innan ett eventuellt köp kan genomföras ska det godkännas av kommunfullmäktige och föreningens styrelse. Därefter kan ett utvecklingsprojekt starta för att ta fram ett mer detaljerat förslag om kulturhus i Galaxen, dess omfattning, verksamhet och finansiering. Ambitionen är att bjuda in Borlängeborna, olika intressenter och samarbetspartners i planeringen. Ett politiskt beslut om att skapa ett kulturhus kan tidigast tas sommaren 2018 och en byggstart kan bli möjlig runt 2020.

– Jag ser många fördelar med den tänkta placeringen. Här finns möjligheterna att skapa en mångkulturell, generationsöverskridande mötesplats för alla som också kan locka till sig nationella och internationella arrangemang, säger Patric Hammar, kultur- och fritidschef.

 

Kontaktpersoner

Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen
E-post: jan.bohman@borlange.se    
Telefon: 070-238 71 26  

Patric Hammar, kultur- och fritidschef i Borlänge kommun
E-post: patric.hammar@borlange.se
Telefon: 0243-746 05