Kommunikatör
Madelene Håll
0243-73 741
Dela sidan på sociala medier

Hur ska Borlänges nya stadsdel med miljö- och naturprofil se ut?

Borlänge kommun fortsätter arbetet med att utveckla stadsdelen Jakobsgårdarna till spjutspets för modern och hållbar stadsutveckling. Den 25 april–25 maj kan Borlängebor tycka till om hur den nya stadsdelen ska utformas.

Bostäder, arbetsplatser och skolor, men också park-, odlings- och naturområden samt stadsstråk för gående och cyklande är några av Borlänge kommuns förslag för hur de ännu obebyggda delarna av Jakobsgårdarna ska användas. Nu bjuder kommunen in Borlängebor till samråd, med möjligheten att ställa frågor och lämna synpunkter om hur området ska utvecklas. 

Målet är en sammanhängande stad, varpå det även föreslås hur stadsdelen kopplas samman med andra stadsdelar, främst Framtidsdalen. Det innebär att stadsmiljön byggs för människor och med variation, till exempel att bostadsentréer och balkonger placeras mot gatan för att göra dem mer befolkade. Varje bostadskvarter ska kunna innehålla både ägda och hyrda bostäder. Höjden kan variera från en våning till fem våningar inom varje kvarter. Bilar får finnas på gatorna på människors villkor, men parkeras i områdets utkanter. 

– Med den nya stadsdelen ger vi fler möjligheten att bo centralt med nära till naturen, och samtidigt vara och känna sig klimat- och miljösmarta – vi bygger framtiden redan nu, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Utvecklingen av Jakobsgårdarna ingår som en del i programmet Citylab Action 2017, som Borlänge kommun deltar i tillsammans med Tunabyggen, Borlänge Energi och Hushagen samt lokala aktörer som Högskolan Dalarna, Dalarna Science Park och Byggdialog Dalarna. Samarbetet med Citylab Action innebär att kommunen får hjälp med verktyg för att skapa en hållbar stadsutveckling. 

Så går samrådet till

Samrådet kommer att pågå från 25 april till 25 maj. Under den här tiden kommer allmänheten kunna lämna synpunkter på förslaget och all information kommer finnas på borlange.se. För de som finns i Jakobsgårdarna eller i närheten går det bra att se programhandlingarna på Jakobs kapell vid Jaxtorget. Planerarstuga/öppet hus kommer också att hållas där. Efter samrådet behandlas synpunkterna och arbetas in i planprogrammet. Planprogrammet godkänns sedan av kommunstyrelsen och är vägledande för efterföljande detaljplaner. Planprogrammet i sig reglerar ingen privat eller allmän mark, utan det sker senare i och med detaljplanerna.

 

Kontaktperson

Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen
E-post: jan.boman@borlange.se
Tel: 070-238 71 26

Borlänge deltar i projekt för hållbar stadsutveckling

Citylab Action drivs av Sweden Green Building Council som är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. I årets programomgång kommer nio projekt att vara med, däribland Borlänge med områdena Jakobsgårdarna och Framtidsdalen.