Kommunikatör
Madelene Håll
0243-73 741
Dela sidan på sociala medier

Maserhallen tänkbart idrottscentrum när föreningars lokalbehov ses över

Nu tar Borlänge kommun ett samlat grepp över lokalbehoven för fritids- och idrottsanläggningar.

Idag finns cirka 400 ideella föreningar i Borlänge. I takt med att föreningslivet fortsätter att växa, är behovet av ändamålsenliga lokaler stort. Just nu pågår ett arbete att ta fram en lokalförsörjningsplan för fritids- och idrottsanläggningar. En förstudie blir snart klar och kommer att presenteras i maj, där bland annat planerna på ett idrottscentrum ingår.

– Vi behöver ta ett samlat grepp om lokalfrågan. Vår idé är att skapa fler hallar i anslutning till Maserhallen. Genom att samla kommunens resurser i en anläggning kan vi erbjuda mer lika förutsättningar för många idrotter, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det finns många fördelar med ett centralt placerat idrottscentrum, vilket en byggnad som Maserhallen uppfyller. Det finns närhet till kollektivtrafik, parkeringar och skolor. Redan idag finns också en organisation för service, drift och underhåll. I och med att Maserhallen är tänkbar som idrottscentrum, väljer kommunen att inte gå vidare i frågan om gamla Coop Forum-fastigheten och förslaget att bygga om fastigheten till en multihall för olika idrotter.

– Flera av dagens problem med brist på lokaler och slitna hallar skulle kunna lösas med en utbyggnad av Maserhallen. Vi vet också att det kommer innebära kortsiktiga lösningar innan ett idrottscentrum finns på plats. Därför behöver vi fortsatt ha en tät kontakt med föreningar som på ett eller annat sätt berörs av detta. Vi kommer exempelvis att bjuda in till samråd för att ge föreningarna möjlighet att lämna synpunkter, säger Patric Hammar,kultur- och fritidschef.

Utredningen om lokalbehoven ska vara klar under våren 2018, vilket skulle kunna innebära att utbyggnaden av Maserhallen skulle kunna starta redan under samma år.

Borlänge tennisklubb och Islamiska förbundet samverkar kring nyttjandet av tennishallen

Islamiska förbundet och Borlänge tennisklubb är nu tillsammans med Borlänge kommun överens om att samverka i tennishallen under ett antal år framöver. Under tiden utreds en eventuell försäljning av tennishallen till Islamiska förbundet och en permanent lösning för tennisklubben, där Maserhallen kan bli en ny hemvist.

– Vi kommer fortsätta ha en dialog med både tennisklubben och Islamiska förbundet där vår ambition är att komma överens om lösningar som fungerar för båda parterna, såväl tillfälligt som på lång sikt, säger Patric Hammar,kultur- och fritidschef. 

Tidsplan för processen om ett idrottscentrum

Maj 2017, förstudie beräknas vara klar
Vår/höst 2017, samråd om idrottscenter
Våren 2018, ska utredningen om lokalbehoven vara klar för beslut. 

Kontaktpersoner  

Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen
E-post: jan.boman@borlange.se
Tel: 070-238 71 26

Patric Hammar, kultur- och fritidschef, Borlänge kommun
E-post: patric.hammar@borlange.se
Tel: 072-715 44 96