Kommunikatör
Madelene Håll
0243-73 741
Dela sidan på sociala medier

Nya namn på kvarter, gator och adressområden

I takt med att Borlänge växer behövs nya gatu- och kvartersnamn. Planerade områden har därför fått nya namn och namn på nya adressområden.

Namnberedningen har tagit fram förslagen på nya namn till planerad bebyggelse med utgångspunkt i att de nya namnen passar väl ihop med närliggande kvarter och samma ämnesområde, exempelvis redskap (ex. Plogstigen och Hammargatan) eller himlafenomen (ex. Meteorgatan och Kometgatan). Om möjligt väljs ämnesområde som har direkt koppling till tidigare eller nuvarande verksamheter eller bebyggelse på platsen.

Namnsättning av kvarter, gator och vägar

Följande delar är ännu inte bebyggda, men förberedelserna är i full gång och en del av arbetet i detaljplanen är att ge namn till de nya gatorna och kvarteren.

Kvarteret inom Hagalund får namnet Ask (detaljplan 564)
Detaljplanen är placerad inom Hagalund, mellan Kupolen och kvarteret Dagny. Just nu behöver ett nytt kvarter namnges, i framtiden kommer eventuellt ytterligare ett kvartersnamn behövas. 

Kvarter i Hönsarvet får namnet Rullen och Spinnaren (detaljplan 569)Detaljplanearbete pågår för att göra det möjligt att bygga bostäder på en fastighet i Övre Hönsarvet.

Kvarter i Kvarnsveden får namnet idrottsplatsen (detaljplan 573)Namnsättning av kvarter inom befintlig idrottsplats. Detaljplanearbete pågår för Kvarnsvedens idrottsplats, där syftet är att säkerställa BMS-hallen samt ge stöd för att den kan användas som tillfällig mässhall. 

Kvarteret inom Tjärna Ängar – Paradiset får namnet Snåret (detaljplan 590)Detaljplanearbete pågår för att säkerställa grönområdet mellan Tjärna Ängar och Paradiset även i fortsättningen får vara ett grönområde. Dessutom ska förskolan som ligger inom plan-området in i detaljplanen. Enligt plankartan kommer ett nytt kvarter behöva namnsättas. 

Kvarter och gata för Läroverksvallen inom Hagalund får namnet Pollux och Vattuman samt Elevgatan (detaljplan 581)
Namnsättning av planerade vägar och kvarter inom planerat bostadsområde. Detaljplanearbete pågår för Läroverksvallen som ligger vid Hagagymnasiet på Hagalund. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att bostäder kan byggas på en del av Läroverksvallen. 

Väg norr om Gyllbergen får namnet Dragbergsvägen
Namnet gäller vägen till Dragberget på norra sidan av Gyllbergen. Längs vägen finns det fritidshus och byggnader som behöver adresser. Fastighetsägarna har blivit informerade via brev av bygg- och kartkontoret och inga andra namnförslag har lämnats in.

Nya adressområden

Fastighetsägarna har blivit informerade via brev av bygg- och kartkontoret med förslag på nytt namn för respektive adressområde. Inga åsikter eller andra namnförslag har lämnats in.

Nytt adressområde vid sjön Långhagen
Det nya adressområdet får namnetLånghagsfäbodarna.

Nytt adressområde vid norra delen av Gyllbergen
Det nya adressområdet får namnetGyllfäbodarna. 

Nytt adressområde norr om Skräckasjön
Det nya adressområdet får namnetStor-Persbodarna. 

Nytt adressområde norr om Skräckasjön
Det nya adressområdet får namnetTunkarlbodarna.

Namnbyte

Lagergatan i Rågåker byter namn till Vagngatan
Ett förslag kom upp i namnberedningen 2016 att byta namn på gatan som i dag heter Lägergatan i Romme, på grund av förväxlingar med Lagergatan i Rågåker av internationella fordonsförare. Namnberedningen och bygg- och kartkontoret bjöd in fastighetsägare till Officersalongen i Romme. Fastighetsägarna var emot förslaget att byta namn på Lägergatan och motiverade att Lägergatan har funnits längre än Lagergatan i Rågåker. Därmed är förslaget att Lagergatan ska byta namn till Vagngatan.

 

Kontaktperson

Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen
E-post: jan.bohman@borlange.se    
Telefon: 070-238 71 26